Odoo - Sample 1 for three columns

សត្វពង្រូលដើមឈើពោះខ្មៅ (Phataginus tetradactyla)

មិនមានរោមនៅចន្លោះស្រកា; ជួរស្រកាកណ្តាលដែលមាន ស្រកាចំនួន 21-25 ស្រកា នៅលើក្បាលនិងរាងកាយ ជួរស្រកាកាត់ទទឹងដែលមាន ស្រកាចំនួន 13 នៅលើដង ខ្លួន;ប្រវែងក្បាលនិងដងខ្លួនគឺ 30-35 ស.ម។

Odoo - Sample 1 for three columns

សត្វពង្រូលដីយក្ស (Smutsia gigantea)

មិនមានរោមនៅចន្លោះស្រកា; ជួរស្រកាកណ្តាលមានស្រកា ចំនួន 25 នៅលើក្បាលនិង ដងខ្លួន; ជួរស្រកាកាត់ទទឹងដែលមាន ស្រកាចំនួន 17 នៅលើដង ខ្លួន; ស្រកានៅលើត្រគាកអាចនឹងមានទ្រនុង លយបន្តិចនៅចំ ជួរ កណ្តាល;ប្រវែងក្បាលនិងដងខ្លួនគឺ 75-80 ស.ម; ស្រកាធំបំផុតក្នុងចំណោមប្រភេទពូជទាំងអស់។

Odoo - Sample 1 for three columns

សត្វពង្រូលដី (Smutsia temminckii)

មិនមានរោមនៅចន្លោះស្រកា; ជួរស្រកាកណ្តាលដែលមាន ស្រកាចំនួន 22-26 ស្រកា នៅលើក្បាលនិងរាងកាយ ជួរស្រកាកាត់ទទឹងដែលមាន ស្រកាចំនួន 11-13 ស្រកា នៅលើដងខ្លួន; ស្រកានៅលើផ្នែកខាងក្រោម នៃជើងមុខនិងក្រោយ; ប្រវែងក្បាលនិងដងខ្លួនគឺ 34-61 ស.ម; ប្រភេទពូជដែលប្រវែង 80 ស.ម ត្រូវបានគេធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍; ស្រកានៅលើត្រគាក អាចនឹងមានទ្រនុងលយបន្តិចនៅចំ ជួរ កណ្តាល។

Odoo - Sample 1 for three columns

សត្វពង្រូលដើមឈើពោះស (Phataginus tricuspis)

មិនមានរោមនៅចន្លោះស្រកា; ជួរស្រកាកណ្តាល មាន ស្រកាចំនួន 22-30 នៅលើ ក្បាលនិងដងខ្លួន; ជួរស្រកាកាត់ទទឹងមាន ស្រ កា ចំនួន 21-25 ស្រកានៅលើ ដង ខ្លួន; ប្រវែងក្បាលនិងដងខ្លួនគឺ 30-52 ស.ម; ស្រកានៅលើត្រគាកនិងអវយវៈមានទ្រនុងលយនៅចំជួរ កណ្តាល; ស្រកាដែលមានជ្រុងស្រួចបីខុស ប្លែកពិសេស