Odoo - Sample 1 for three columns

សត្វពង្រូលចិន (Manis pentadactyla)

ប្រវែងកន្ទុយគឺ 25-40 ស.ម; ស្រកាចំនួន 16-19 នៅតាមបណ្តោយជាយគែមរបស់កន្ទុយ; កន្ទុយអាចចាប់តោងបានដោយកន្លែង; កន្ទុយក្រាស់និងខ្លីជាងសត្វពង្រូលស៊ុនដានិងពង្រូលហ្វ៊ីលីពីន។

Odoo - Sample 1 for three columns

សត្វពង្រូលឥណ្ឌា (Manis crassicaudata)

ប្រវែងកន្ទុយគឺ 40-45 ស.ម;ស្រកាចំនួន 14-15 នៅតាម បណ្តោយជាយគែមរបស់កន្ទុយ; កន្ទុយអាចចាប់តោងបានដោយកន្លែង; កន្ទុយក្រាស់ បំផុតក្នុងចំណោមប្រភេទពូជសត្វពង្រូលអាស៊ី ទាំងអស់។.

Odoo - Sample 1 for three columns

សត្វពង្រូលហ្វ៊ីលីពីន (Manis culionensis)

ប្រវែងកន្ទុយ គឺ 35 - 52 ស.ម; ស្រការចំនួន 28 - 32 តាមចុងកន្ទុយ កន្ទុយខ្វៀនទាំងស្រុង មានកន្ទុយ វែងបំផុតធៀបសមាមាត្រនឹងដងខ្លួនរបស់វាក្នុងចំណោមពង្រូលអាស៊ី ។ មានកន្ទុយស្តួចបំផុត ក្នុងចំណោមពង្រូលអាស៊ី ។

Odoo - Sample 1 for three columns

សត្វពង្រូលស៊ុនដា (Manis javanica)

ប្រវែងកន្ទុយគឺ 35-57 ស.ម; ស្រកាចំនួន 21-29 នៅតាម បណ្តោយជាយគែមរបស់កន្ទុយ; កន្ទុយអាចចាប់តោងបានពេញលេញ; កន្ទុយដែលអាចតោងចាប់បាន; កន្ទុយកាន់តែស្តើងឆ្មារ ជាងសត្វពង្រូលចិននិងពង្រូលឥណ្ឌា។