ប្រភេទពូជសត្វពង្រូលអាស៊ី

Chinese Pangolin

សត្វពង្រូលចិន 

Manis pentadactyla

ប្រទេសប៊ូតាន; ប្រទេសចិន; ហុងកុង; ប្រទេសឥណ្ឌា; សាធារណៈរដ្ឋប្រជាមានិតប្រជាធិបតេយ្យឡាវ;ប្រទេសភូមា; ប្រទេសនេប៉ាល់; ប្រទេសតៃវ៉ាន់ អាណាខេត្តនៃប្រទេសចិន; ប្រទេសថៃ; ប្រទេសវៀតណាម។

Indian Pangolin

សត្វពង្រូលឥណ្ឌា 

Manis crassicaudata

ប្រទេសឥណ្ឌា; ប្រទេសនេប៉ាល់; ប្រទេសប៉ាគីស្ថាន; ប្រទេសស្រីលង្ការ អាចនឹងវិនាសផុតពូជៈ ប្រទេសបង់ក្លាដេស។

 
Philippine Pangolin

សត្វពង្រូលហ្វ៊ីលីពីន 

Manis culionensis

ប្រទេសហ្វ៊ីលីពីន (ដែនដី​គោក Palawan; កោះ Busuanga, កោះ Coron, កោះ Culion, កោះ Dumaran, កោះ Balabac​ ដែលត្រូវបានលយចូលទៅក្នុងកោះ Apulit។

Sunda Pangolin Pangolin

សត្វពង្រូលស៊ុនដា 

Manis javanica

ប្រទេសប្រ៊ុយណេដារូសាឡឹម; ប្រទេសកម្ពុជា; ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី; ធារណៈរដ្ឋប្រជាមានិត ប្រជាធិបតេយ្យឡាវ; ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី; ប្រទេសភូមា; ប្រទេសសឹង្ហបូរី; ប្រទេសថៃ; ប្រទេសវៀតណាម។