ແຜນທີ່ຂອບເຂດ

ຊະນຶດສາຍພັນລຶ່ນອາຊີ

Chinese Pangolin

ລິ່ນສາຍ​ພັນ​ຈີນ  

Manis pentadactyla

ພູຖຳນ;ຈີນ;ຮົງກົງ;ອນເດຍ;ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ; ມ້ຽນມ່າ;ເນປານ; ໄຕ້ຫວັນ, ມົນທົນຂອງຈີນ; ໄທ; ຫວຽດນາມ.

Indian Pangolin

ລິ່ນສາຍ​ພັນ​ອິນ​ເດຍ 

Manis crassicaudata

ອຶນເດຍ;  ເນປານ;  ປາກິດສະຖານ; ສີລັງກາ ອາດຈະສູນພັນແລ້ວ: ບັງກະລາເທດ.

 
Philippine Pangolin

ລິ່ນສາຍ​ພັນ​ຟີ​ລິບ​ປິ່ນ 

Manis culionensis

ຟຶລຶບປຶ່ນ  ປາລາວານແຜ່ນດິນໃຫຍ່;ເກາະບູຊວນກາ,ເກາະໂຄຣອນ, ເກາະຄູລຽນ, ເກາະດູມາຣານ,ເກາະບາລາບັກນຳເຂົ້າສູ່ເກາະອາປູລຶດ.). 

Sunda Pangolin Pangolin

ລິ່ນສາຍ​ພັນ​ຊັນດາ 

Manis javanica

ບຣູໄນດາຣູຊາລາມ; ກຳປູເຈຍ;ອິນໂດເນເຊຍ; ສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ; ມາເລເຊຍ;ມ້ຽນ ມ່າ;ສິງກະໂປ; ໄທ; ຫວຽດນາມ.