XÁC ĐỊNH THÂN KHÔNG CÓ VẢY


Một con tê tê đã chết và không còn vảy có thể được xác định bằng hầu hết các phương pháp tương tự dùng để xác định một con tê tê vẫn còn nguyên các vảy. Số lượng các vảy có thể được xác định bằng cách đếm ‘các chân vảy’ còn để dấu trên thân con vật. “Kiểu thân’ tê tê cũng rất hữu ích cho việc xác định loài. Có bốn loại tê tê đất và bốn loại tê tê sống trên cây. Nếu bạn có thể khẳng định được kiểu thân, khi đó bạn đã giảm bớt sự lựa chọn từ tám xuống còn bốn loài.

 
Odoo • Image and Text

"Scale beds"

The number of scales can be determined by counting "scale beds" on the body. 

 

Odoo • Image and Text

Loài tê tê đất

Các loài tê tê đất có đuôi dày và chiều dài xấp xỉ chiều dài cơ thể. Móng vuốt chân trước lớn hơn rất nhiều móng vuốt chân sau

Loài tê tê sống trên cây

Loài tê tê sống trên cây có đuôi thon mảnh, dài hơn cơ thể. Các móng vuốt chân trước và chân sau có kích thước gần như giống nhau.