CÁC MẪU VẢY TÊ TÊ


Hãy tham khảo các hình ảnh dưới đây về kích thước và đặc điểm vảy của từng loài. Lưu ý rằng một số vảy bạn đang có có thể là của con tê tê con hoặc chưa trưởng thành. Các vảy nhìn cũng có thể khác sau khi được làm khô và chế biến so với khi còn nguyên trên cơ thể con vật. Vảy trên thân lớn hơn vảy trên đầu. Các hình ảnh dưới đây là vảy trên thân. Bạn có thể sử dụng CÁC BẢN ĐỒ PHÂN BỐ LOÀI TÊ TÊ CHÂU Á HOẶC CHÂU PHI để giúp xác định vảy nếu bạn biết khu vực hay quốc gia nguồn. Bạn cũng có thể xem phần CÁC LOẠI THÂN TÊ TÊ hoặc BẮT ĐẦU TRẢ LỜI LẠI TỪ ĐẦU

.Các vảy có màu tối, dài và rộng khoảng hơn 2cm, và trông ‘rắn chắc’? Các vảy đó có nguồn gốc từ Châu Phi? Nếu vậy, bạn có thể đang có những chiếc vảy của loài Tê tê bụng đen sống trên cây.

  View the Black Bellied Tree Pangolin


Các vảy có chiều rộng khoảng 2cm với mỏm đầu nhọn đặc trưng? Các vảy đó có nguồn gốc từ Châu Phi? Nếu vậy, bạn có thể đang có một số vảy của loài Tê tê bụng trắng sống trên cây.

  View the White Bellied Tree Pangolin


Các vảy có chiều rộng lớn hơn 4cm, khá dài với đầu tròn? Có phải các vảy có nguồn gốc từ Châu Phi? Nếu vậy, bạn có thể đang có một số vảy của loài Tê tê Đất.

  View the Ground Pangolin


Các vảy đó có bề rộng hơn 6cm và có kích thước của một bàn tay và phần đầu tròn? Các vảy có nguồn gốc từ Châu Phi? Nếu vậy, bạn có thể đang có một số vảy của loài Tê tê Đất khổng lồ.

   View the Giant Ground Pangolin
ACác vảy đó có màu khá nhạt, bề rộng khoảng 2cm và hơi dài với phần đầu tròn (một số vảy dài và một số ngắn)? Các vảy đó có nguồn gốc từ Châu Á (cụ thể là Philipin)? Nếu vậy, bạn có thể đang có một số vảy của loài Tê tê Philipin.