Alat Penilaian Pantas bagi Kerja di Lapangan dan Kajian di Meja. Disediakan untuk Agensi Pembangunan Antarabangsa Amerika Syarikat. Bangkok: USAID Wildlife Asia Activity. Boleh didapati dalam talian di:

https://www.usaidwildlifeasia.org/pangolin-guide.