กลุ่มลิ่นเอเชีย

Chinese Pangolin

ลิ่นจีน

Manis pentadactyla

ภูฏาน จีน ฮ่องกง อินเดีย ลาว เมียนมา เนปาล ไต้หวัน (จังหวัดหนึ่งของประเทศจีน) ไทย และเวียดนาม

Indian Pangolin

ลิ่นอินเดีย 

Manis crassicaudata

อินเดีย เนปาล ปากีสถาน และศรีลังกา ประเทศที่มีความเป็นไปได้ว่าลิ่นอินเดียสูญพันธุ์แล้วคือ บังคลาเทศ

 
Philippine Pangolin

ลิ่นฟิลิปปินส์ 

Manis culionensis

ฟิลิปปินส์ (ปาลาวันแผ่นดินใหญ่ เกาะบูซวนก้า เกาะโครอน เกาะคูเลียน เกาะดูมาราน เกาะบาลาบัค และมีการแพร่กระจายเข้ามายังเกาะอะปูลิต)

Sunda Pangolin Pangolin

ลิ่นซุนดา
 

Manis javanica

บรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมา สิงคโปร์ ไทย และ เวียดนาม