กลุ่มลิ่นแอฟริกา

Odoo - Sample 1 for three columns

ลิ่นต้นไม้ท้องดำ (Black Bellied Tree Pangolin) 

Phataginus tetradactyla

แคเมอรูน สาธารณรัฐแอฟริกากลาง สาธารณรัฐคองโก สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก โกตดิวัวร์ อิเควทอเรียลกินี (อิเควทอเรียลกินี (แผ่นดินใหญ่)) กาบอง กานา ไลบีเรีย ไนจีเรีย และเซียร์ราลีโอน

Odoo - Sample 3 for three columns

ลิ่นยักษ์ (Giant Ground Pangolin) 

Smutsia gigantea

แคเมอรูน สาธารณรัฐแอฟริกากลาง สาธารณรัฐคองโก สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก โกตดิวัวร์ อิเควทอเรียลกินี (บิโอโก อิเควทอเรียลกินี (แผ่นดินใหญ่)) กาบอง กานา กินี กินี-บิสเซา ไลบีเรีย เซเนกัล เซียร์ราลีโอน แทนซาเนีย และยูกันดา

Odoo - Sample 3 for three columns

ลิ่นเทมมิค (Ground Pangolin) 

Smutsia temminckii

บอตสวานา สาธารณรัฐแอฟริกากลาง ชาด เคนยา มาลาวี โมซัมบิก นามิเบีย รวันดา แอฟริกาใต้ ซูดานใต้ แทนซาเนีย ยูกันดา แซมเบีย และซิมบับเว ประเทศที่มีความเป็นไปได้ว่าลิ่นสูญพันธุ์แล้วคือ สวาซิแลนด์

Odoo - Sample 3 for three columns

ลิ่นต้นไม้ท้องขาว (White Bellied Tree Pangolin) 

Phataginus tricuspis

แองโกลา เบนิน แคเมอรูน สาธารณรัฐแอฟริกากลาง สาธารณรัฐคองโก สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก โกตดิวัวร์ อิเควทอเรียลกินี (บิโอโก อิเควทอเรียลกินี (แผ่นดินใหญ่)) กาบอง กานา กินี กินี-บิสเซา เคนยา ไลบีเรีย ไนจีเรีย รวันดา เซียร์ราลีโอน ซูดานใต้ แทนซาเนีย โตโก ยูกันดา และแซมเบีย