Tài liệu này được biên soạn để giúp bạn tự tin nhận diện tám loài tê tê, các bộ phận cơ thể và vảy ngay cả khi đã bị lấy ra khỏi con vật.

Các bản đồ phân bố được thiết kế để hỗ trợ lực lượng thực thi pháp luật xác định quốc gia xuất xứ và các tuyến đường trung chuyển các loài tê tê bị buôn bán. Các bản đồ này không chỉ ra phạm vi địa lý cụ thể trong mỗi quốc gia được liệt kê. Lưu ý rằng một số quốc gia có thể có nhiều loài tê tê cùng phân bố. 

Nội dung được sắp xếp theo các đặc điểm được sử dụng để nhận dang. Hình ảnh có thể được sử dụng nhiều lần vì ảnh tê tê khá hiếm. Phần tóm tắt bao gồm các đặc điểm giúp dễ nhận dạng nhất.

Đặc điểm, tổng cộng chiều dài, đặc điểm vảy, bàn chân và tỷ lệ đuôi so với thân có thể giúp nhận dạng các cá thể còn nguyên con và vảy. Tổng cộng chiều dài và tỷ lệ đuôi so với thân có thể giúp nhận dạng các cá thể còn nguyên con nhưng không còn vảy.

Đặc điểm, tổng cộng chiều dài, đặc điểm vảy, bàn chân và tỷ lệ đuôi so với thân có thể giúp nhận dạng các cá thể còn nguyên con và vảy. Tổng cộng chiều dài và tỷ lệ đuôi so với thân có thể giúp nhận dạng các cá thể còn nguyên con nhưng không còn vảy.

Lưu ý các loài tê tê châu Á có lông cứng giữa các vảy, còn các loài tê tê châu Phi thì không. Ngoài ra, mỗi cá thể tê tê đều có đặc điểm riêng và có thể không có hình dạng giống hoàn toàn như mô tả trong tài liệu này.

Địa chỉ liên hệ cấp khu vực được cung cấp để giúp bạn trong trường hợp gặp các vụ việc liên quan đến cá thể còn sống.