Odoo - Sample 1 for three columns

Tê Tê Bụng Đen Sống Trên Cây (Phataginus tetradactyla)

Có một vành lớn ở phía dưới lỗ tai; vảy to dần ở phía sau tai; da sẫm màu hơn nhiều so với vảy.

Odoo - Sample 3 for three columns

Tê Tê Đất Khổng Lồ (Smutsia gigantea)

Tai khá to; vảy to dần về phía sau tai; nhiều vảy nhỏ hơn trên mõm so với loài tê tê đất; màu da giống màu vảy.

Odoo - Sample 3 for three columns

Tê Tê Đất (Smutsia temminckii)

Viền lớn ở phía dưới lỗ tai; vảy bắt đầu to dần trên mõm và phía sau tai; màu da giống màu vảy.

Odoo - Sample 3 for three columns

Tê Tê Bụng Trắng Sống Trên Cây (Phataginus tricuspis)

Viền lớn ở phía dưới lỗ tai; vảy to dần ở phía sau tai; hai mắt to; vảy dựng lên; màu da nhạt hơn màu vảy.