Odoo - Sample 1 for three columns

Tê Tê Vàng (Manis pentadactyla)

Móng vuốt chân trước lớn hơn nhiều so với móng vuốt chân sau; phía trong chân trước và chân sau không có vảy, vảy ở phần dưới của chân trước và chân sau; vảy kéo dài đến ngón chân.

Odoo - Sample 1 for three columns

Tê Tê Ấn Độ (Manis crassicaudata)

Móng vuốt chân trước lớn hơn nhiều so với móng vuốt chân sau; phía trong chân trước và chân sau không có vảy, vảy ở phần dưới của chân trước và chân sau; vảy kéo dài đến ngón chân.

Odoo - Sample 1 for three columns

Tê Tê Philippines (Manis culionensis)

Móng vuốt chân trước lớn hơn một chút so với móng vuốt chân sau; phía trong của chân trước và chân sau không có vảy, vảy ở phần dưới của chân trước và chân sau; vảy mọc đến ngón chân; vảy trên hai chân sau có thể gồ một chút ở giữa.

Odoo - Sample 1 for three columns

Tê Tê Java (Manis javanica)

Móng vuốt chân trước lớn hơn một chút so với móng vuốt chân sau; phía trong của chân trước và chân sau không có vảy, vảy ở phần dưới của chân trước và chân sau; vảy mọc đến ngón chân; vảy trên hai chân sau có thể gồ một chút ở giữa.