Odoo - Sample 1 for three columns

Tê Tê Vàng (Manis pentadactyla)

Tai ngoài rất phát triển; vảy to dần ở phía sau tai; da có màu nhạt hơn nhiều so với vảy; đầu (từ cổ đến mõm) ngắn hơn loài tê tê Java.

Odoo - Sample 3 for three columns

Tê Tê Ấn Độ (Manis crassicaudata)

Tai ngoài rất phát triển; có nhiều vảy nhỏ trên mõm, vảy lớn hơn nhiều ở phía sau tai; da có màu hơi nhạt hơn so với vảy.

Odoo - Sample 3 for three columns

Tê Tê Philippines (Manis culionensis)

Tai ngoài rất phát triển; vảy có kích thước khá đều ở phía sau tai; da có màu nhạt hơn vảy; đầu (từ cổ đến mõm) ngắn hơn loài tê tê Java.

Odoo - Sample 3 for three columns

Tê Tê Java (Manis javanica)

Tai ngoài rất phát triển; vảy to dần ở phía sau tai; vảy phía sau tai hơi dựng lên; da có màu nhạt hơn vảy; đầu (từ cổ đến mõm) dài hơn loài tê tê vàng và Philippines.