Odoo - Sample 1 for three columns

Tê Tê Vàng (Manis pentadactyla)

Có lông cứng giữa các vảy; hàng vảy chính giữa có 32-33 vảy trên đầu và thân; hàng vảy ngang 15-18 vảy trên thân; chiều dài đầu và thân là 45 - 60 cm.

Odoo - Sample 3 for three columns

Tê Tê Ấn Độ (Manis crassicaudata)

Có lông cứng giữa các vảy; hàng vảy chính giữa có 27 vảy trên đầu và thân; hàng ngang có 11 - 13 vảy trên thân; chiều dài đầu và thân là 60 - 65 cm. Vảy của loài này lớn nhất trong số các loài tê tê châu Á.

Odoo - Sample 3 for three columns

Tê Tê Philippines (Manis culionensis)

Có lông cứng giữa các vảy; hàng vảy chính giữa có 28-32 vảy trên đầu và thân; hàng vảy ngang có 19 - 21 vảy; chiều dài đầu và thân là 47-63 cm. Loài này có nhiều hàng vảy nhất trong số các loài Châu Á.

Odoo - Sample 3 for three columns

Tê Tê Java (Manis javanica)

Có lông cứng giữa các vảy; hàng vảy chính giữa có 28-32 vảy trên đầu và thân; hàng ngang có 15-19 vảy trên thân; chiều dài đầu và thân là 40 - 65 cm; vảy hai bên sườn có thể có gai mỏng ở giữa.