Odoo - Sample 1 for three columns

Tê Tê Vàng (Manis pentadactyla)

Chiều dài đầu (từ cổ đến mõm) ngắn hơn loài tê tê Java; móng vuốt trước dài hơn móng vuốt sau; đuôi ngắn hơn tính theo tỷ lệ chiều dài thân so với tê tê Philippines, tê tê Java, tê tê cây và tê tê đuôi dài; một phần của đuôi có thể cuộn vào cành cây.

Odoo - Sample 3 for three columns

Tê Tê Ấn Độ (Manis crassicaudata)

Vảy lớn hơn so với tất cả ba loài tê tê châu Á còn lại; móng vuốt trước dài hơn móng vuốt sau; đuôi dày nhất trong tất cả các loài tê tê châu Á; đuôi ngắn hơn tính theo tỷ lệ chiều dài thân so với tê tê Philippines, tê tê Java, tê tê cây và tê tê đuôi dài; một phần đuôi có thể cuộn được vào cành cây.

Odoo - Sample 3 for three columns

Tê Tê Philippines (Manis culionensis)

Chiều dài đầu (từ cổ đến mõm) ngắn hơn loài tê tê Java; nhiều lớp vảy hơn tất cả các loài khác; vảy nhỏ hơn ba loài tê tê châu Á khác, tê tê đất và tê tê khổng lồ; móng vuốt trước và móng vuốt sau có kích cỡ và hình dạng như nhau; toàn bộ đuôi có thể cuộn lại được.

Odoo - Sample 3 for three columns

Tê Tê Java (Manis javanica)

Chiều dài đầu (từ cổ đến mõm) dài hơn tê tê vàng và Philippines; ít lớp vảy hơn tê tê Philippines, nhiều lớp vảy hơn tê tê Ấn Độ; móng vuốt trước và móng vuốt sau có kích cỡ và hình dạng như nhau; toàn bộ đuôi có thể cuộn lại được.