Odoo - Sample 1 for three columns

Tê Tê Vàng (Manis pentadactyla)

Chiều dài đuôi là 25 - 40 cm; Có 16 - 19 vảy chạy dọc theo mép đuôi; một phần đuôi có thể cuộn lại; đuôi dày hơn và ngắn hơn loài tê tê Java và Philippines.

Odoo - Sample 1 for three columns

Tê Tê Ấn Độ (Manis crassicaudata)

Chiều dài đuôi là 40 - 45 cm; có 14 - 15 vảy chạy dọc theo mép đuôi; một phần đuôi có thể cuộn lại; đuôi dày nhất trong tất cả các loài tê tê châu Á.

Odoo - Sample 1 for three columns

Tê Tê Philippines (Manis culionensis)

Chiều dài đuôi là 35-52 cm; có 28 - 32 vảy chạy dọc theo mép đuôi; toàn bộ đuôi có thể cuộn lại; tỷ lệ đuôi và thân dài nhất trong số các loài tê tê châu Á; đuôi mảnh nhất trong số các loài tê tê châu Á.

Odoo - Sample 1 for three columns

Tê Tê Java (Manis javanica)

Chiều dài đuôi là 35 - 57 cm; có 21 - 29 vảy chạy dọc theo mép đuôi; toàn bộ đuôi có thể cuộn lại; đuôi mảnh hơn so với các loài tê tê vàng và tê tê Ấn Độ.