Tê tê là loài thú duy nhất có vảy. Vảy được tạo thành từ chất keratin, giống như tóc và móng tay/móng chân của con người. Tê tê chỉ ăn kiến và mối. Tê tê không gây nguy hiểm cho người. Khi bị tấn công, tê tê cuộn tròn như trái bóng để tự vệ.

Tê tê và vảy của chúng thường bị buôn bán bất hợp pháp để làm thức ăn và thuốc cổ truyền.

Tê tê không được biết đến rộng rãi ngoài 2 châu lục nơi chúng phân bố là Châu Phi và Châu Á. Trên thế giới có tám loài tê tê: bốn loài ở Châu Phi và bốn loài ở Châu Á. Cả tám loài tê tê đều được liệt kê trong Phụ Lục I của Công ước quốc tế về buôn bán các loại động, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES), ở mức bảo vệ quốc tế cao nhất. Ngoài ra, tê tê còn được pháp luật tại các quốc gia có tê tê phân bố bảo vệ.