CÁC LOÀI TÊ TÊ CHÂU PHI

Odoo - Sample 1 for three columns

Tê Tê Bụng Đen Sống Trên Cây 

Phataginus tetradactyla

Cameroon; Cộng Hòa Trung Phi; Cộng Hòa Congo; Cộng Hòa Dân Chủ Congo; Bờ Biển Ngà Guinea vùng xích đạo (đại lục); Gabon; Ghana; Liberia; Nigeria; Sierra Leone.

Odoo - Sample 3 for three columns

Tê Tê Đất Khổng Lồ 

Smutsia gigantea

Cameroon; Cộng Hòa Trung Phi; Cộng Hòa Congo; Cộng Hòa Dân Chủ Congo; Bờ Biển Ngà; Guinea vùng xích đạo (Bioko, Guinea vùng xích đạo (đại lục)); Gabon; Ghana; Guinea; Guinea-Bissau; Liberia; Senegal; Sierra Leone; Cộng Hòa Hợp Nhất Tanzania; Uganda.

Odoo - Sample 3 for three columns

Tê Tê Đất 

Smutsia temminckii

Botswana; Cộng Hòa Trung Phi; Chad; Kenya; Malawi; Mozambique; Namibia; Rwanda; Nam Phi; Nam Sudan; Cộng Hòa Hợp Nhất Tanzania Uganda; Zambia; Zimbabwe. Có thể đã tuyệt chủng: Swaziland.

Odoo - Sample 3 for three columns

Tê Tê Bụng Trắng Sống Trên Cây 

Phataginus tricuspis

Angola; Benin; Cameroon; Cộng Hòa Trung Phi; Cộng Hòa Congo; Cộng Hòa Dân Chủ Congo; Bờ Biển Ngà; Guinea vùng xích đạo (Bioko, Guinea vùng xích đạo (đại lục)); Gabon; Ghana; Guinea; Guinea-Bissau; Kenya; Liberia; Nigeria; Rwanda; Sierra Leone; Nam Sudan; Cộng Hòa Hợp Nhất Tanzania; Togo; Uganda; Zambia.