Châu Á

Save Vietnam’s Wildlife
(Trung Tâm Nghiên Cứu và Bảo Tồn Động Vật Hoang Dã Việt Nam) Rừng Quốc Gia Cúc Phương
Huyện Nho Quan
Tỉnh Ninh Bình, Việt Nam
+84 2293 848 053
+84 0978 331 441 ĐƯỜNG DÂY NÓNG
info@savevietnamswildlife.org

 Châu Phi

Tikki Hywood Foundation
Harare, Zimbabwe
+263 4 885 156
+263 772 256 490
tikkihywoodtrust@gmail.com

Dzanga Sangha Protected Area.
Bayanga, Sangha-Mbaéré, Central African Republic
+27 12 743 6557
rod@sanghalodge.com
African Pangolin Working Group
Pretoria, South Africa
+27 82 5551016
jansenr@tut.ac.za